Partneři

Provedené zkoušky
Název Zpracoval
Analýzy chemické odolnosti Ústav polymerů, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Zkoušky povrchové přídržnosti-odtrhové zkoušky ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Expedimentální centrum
Urychlená korozní zkouška ochranných povlaků na uhlíkové oceli dle normy ČSN EN ISO 9227 Technopark Kralupy VŠCHT Praha,
Urychlená cyklická korozní zkouška ochranných povlaků na uhlíkové oceli dle normy VDA 233-102 Technopark Kralupy VŠCHT Praha,