Možnosti použití

  • Vjezdové rampy podzemních parkovišť.
  • Protiskluzový povlak pochozích ploch, lávek mostů atd.
  • Protiskluzová úprava ložných ploch kamionů.
  • Protiskluzové pásky na schody
  • Antikorozní ochrana ve ztížených mechanických podmínkách. (odletující kamenivo)
  • Zvýraznění pochozích ploch díky barevným variantám nástřiku